Browsed by
Kategori: rekruttering

Rekruttering af medarbejdere med et højt kompetenceniveau

Rekruttering af medarbejdere med et højt kompetenceniveau

Der er mange gode ting forbundet ved at være indehaver af en succesfuld virksomhed. En af dem er, at det er skønt at se noget, man selv har været med til at skabe, gro og udvikle sig. En anden er, at man får glæden ved at se en voksende medarbejder skare, som er ivrige efter at bidrage med netop deres arbejdskraft og faglige kundskaber, så virksomheden kan komme endnu længere ud over rampen. Og dette kan netop lade sig gøre, hvis man får fat i de helt rigtige medarbejdere til de stillinger, der skal sikre denne fremgang.

Find de kloge hoveder og de flittige hænder med professionel rekruttering

Er du lidt på Herrens mark, når det handler om at finde disse medarbejdere, er der intet odiøst i dét. Der er ingen, der forlanger, at en overordnet chef for eksempelvis en virksomhed, som beskæftiger sig med bioteknologi, skal have afgørende og detaljeret indsigt i hvert eneste fagområde – for eksempel IT – som kunne eksistere i virksomhedens regi. Derfor er der heller ingen skam i at outsource den proces, der ligger i en vellykket rekruttering, til et professionelt bureau.

Med professionel rekruttering kan du få hjælp fra en erfaren konsulent, som har såvel branche kendskab som erfaring udi at finde de helt rigtige kandidater. Du kan blandt andet få assistance til at klarlægge de behov, din virksomhed har, således at arbejdsområderne for pågældende stilling kan præciseres. På basis af denne information vil din rekrutterings konsulent hjælpe dig med at udfærdige et kort og præcist stillingsopslag, som formuleres til at ramme den helt rigtige målgruppe. Og konsulenten kan også forestå selve sorterings- og udvælgelsesprocessen samt de indledende samtaler og eventuelle tests. Hvis du samtidig ønsker hjælp og sparring i forbindelse med selve ansættelsen og det efterfølgende onboarding forløb, vil din rekrutterings konsulent helt sikkert også stå parat til at assistere dig.

Bliv klogere på dedikation.dk

Professionel rekruttering

Professionel rekruttering

Rekrutteringen af en ny medarbejder kan gennemgå mange forskellige faser og se meget forskellig ud fra virksomhed til virksomhed. Måske ønsker man sig hjælp fra et rekrutteringsbureau, der fra start kan varetage rekrutteringen professionelt og sørge for, at den rette kandidat findes. Måske ønskes bureauets ekspertise også i forbindelse med onboarding af den nyansatte. Det kan også være, at en virksomhed selv ønsker at stå for kandidatudvælgelsen, men blot har brug for en 2nd opinion fra et rekrutteringsbureau – for at være helt sikker på, at den pågældende kandidat passer til jobbet og til kulturen på arbejdspladsen. Det er derfor meget forskelligt, hvordan et rekrutteringsforløb ser ud – dette skræddersys til den enkelte virksomhed med henblik på en vellykket rekruttering.

Et eksempel på et rekrutteringsforløb

Rekrutteringsforløb kan som sagt udarte sig meget forskelligt alt efter virksomhedens behov. Et eksempel på et forløb med rekruttering kunne imidlertid være som følger: Rekrutteringsbureauet varetager jobprofilen og de jobrelaterede spørgsmål, og virksomheden kommer med input til stillingsopslaget. Annonceringen på mange forskellige medier varetages af rekrutteringsbureauet, og det samme gælder search og selektion, screeningen af de forskellige kandidater, interviews, forskellige tests og sidst men ikke mindst – udvælgelsen. Virksomheden selv sørger også for et interview med kandidaterne. Det er også muligt at få et rekrutteringsbureau til at strukturere en god onboarding. Dette forløb kan nemlig også være af helt afgørende karakter for en god rekruttering, da mange nyansatte forlader deres job igen hurtigt efter ansættelsen. Dette skyldes, at virksomheden ikke har ressourcer til at indføre den nyansatte i sit arbejde på en god og velstruktureret måde. Det er vigtigt helt fra start at påbegynde oplæringen og at gøre succeskriterier klare. Samt at introducere medarbejderen for virksomheden og kulturen her. Et rekrutteringsbureau kan varetage denne proces og dermed sikre en fastholdelse af den nye medarbejder. Jo bedre man kommer fra start, jo mere sikker er man på at have medarbejderen hos sig længe.