Professionel rekruttering

22 februar 2018 Alberte Christiansen
Professionel rekruttering

Rekrutteringen af en ny medarbejder kan gennemgå mange forskellige faser og se meget forskellig ud fra virksomhed til virksomhed. Måske ønsker man sig hjælp fra et rekrutteringsbureau, der fra start kan varetage rekrutteringen professionelt og sørge for, at den rette kandidat findes. Måske ønskes bureauets ekspertise også i forbindelse med onboarding af den nyansatte. Det kan også være, at en virksomhed selv ønsker at stå for kandidatudvælgelsen, men blot har brug for en 2nd opinion fra et rekrutteringsbureau – for at være helt sikker på, at den pågældende kandidat passer til jobbet og til kulturen på arbejdspladsen. Det er derfor meget forskelligt, hvordan et rekrutteringsforløb ser ud – dette skræddersys til den enkelte virksomhed med henblik på en vellykket rekruttering.

Et eksempel på et rekrutteringsforløb

Rekrutteringsforløb kan som sagt udarte sig meget forskelligt alt efter virksomhedens behov. Et eksempel på et forløb med rekruttering kunne imidlertid være som følger: Rekrutteringsbureauet varetager jobprofilen og de jobrelaterede spørgsmål, og virksomheden kommer med input til stillingsopslaget. Annonceringen på mange forskellige medier varetages af rekrutteringsbureauet, og det samme gælder search og selektion, screeningen af de forskellige kandidater, interviews, forskellige tests og sidst men ikke mindst – udvælgelsen. Virksomheden selv sørger også for et interview med kandidaterne. Det er også muligt at få et rekrutteringsbureau til at strukturere en god onboarding. Dette forløb kan nemlig også være af helt afgørende karakter for en god rekruttering, da mange nyansatte forlader deres job igen hurtigt efter ansættelsen. Dette skyldes, at virksomheden ikke har ressourcer til at indføre den nyansatte i sit arbejde på en god og velstruktureret måde. Det er vigtigt helt fra start at påbegynde oplæringen og at gøre succeskriterier klare. Samt at introducere medarbejderen for virksomheden og kulturen her. Et rekrutteringsbureau kan varetage denne proces og dermed sikre en fastholdelse af den nye medarbejder. Jo bedre man kommer fra start, jo mere sikker er man på at have medarbejderen hos sig længe.

Flere Nyheder